علت و معلول

فرق میان علت و معلول و سبب و مسبب چیست؟
(سؤال از هاشم نیکزاد)

۱۰ پاسخ

 • ش.م گفت:

  خلقت بر اساس اصولی بسیار دقیق سازمان یافته و اداره می شود .
  اصل اول علیت است که به جز خدای خالق یکتا ، هر مخلوقی علت است برای معلول بعد از خودش و در عین حال معلول است برای علت قبل از خودش.
  اصل دوم سبب و اسباب است یعنی فقط خداست که وقتی اراده می کند ، مخلوق فورا به وجود می آید .غیر از خدا هر مخلوقی بخواهد علت برای چیزی بشود ، اسباب لازم دارد و بدون اسباب نمی شود . مثلا نجار می خواهد صندلی درست کند . باید برود چوب پیدا کند ، چکش ، میخ ، چسب و… بیاوردو میخ بکوبد و بچسباند وغیره. • فرfar گفت:

  در راطه با سبب و مسبب در کتاب آثار الحق جلد ۱، صفحه۳۶۸ می فرمایند:

  هو الله احد: اوست خدای یکتا.
  الله الصمد: خدا بی‌نیاز است، قائم بر هیچ کس نیست. هر چیزی را در کائنات
  ببینید احتیاج دارد، یعنی به دیگری محتاج است، به واسطه‌ی علتی به وجود آمده و
  سببی آن را نگه داشته‌ است. این‌ها خود احتیاج است. خاک علت است برای پرورش
  نبات و خود خاک هم محتاج به سبب دیگری است، همین طور کرات، همین طور
  بقیه‌ی موجودات. فقط یکی است که احتیاج ندارد و آن خداست.
  لم یلد: هرگز نزاییده است. منظور از نزاییدن، العیاذ بالله این نیست که خداوند
  چیزی می‌زاید یا نمی‌زاید، بلکه منظور از زاییدن در اینجا به وجود آوردن است.
  یعنی او برای این‌که چیزی را به وجود بیاورد احتیاج به سبب و مسبب ندارد، امر
  کرد بشو و شد( … کن فیکون )
  لم یولد: هرگز زاییده نشده. یعنی کسی سبب نشده او به وجود آید، حادث نیست
  و قدیم است.
  لم یکن له کفوا احد: هرگز نیست او را همتا، احدی.

  با تشکر
  فرfar • صراحی گفت:

  به نظر می رسد که علت، ارتباط با جنبه ماهیت و هیولای اشیاء دارد و سبب بیشتر ارتباط با ماده و صورتی دارد که آن ماهیت را شکل می دهد تا دیده شود. مثلا علت وجود صندلی چیز یا چیزهایی است که نیاز وجود شیءای مانند صندلی را ایجاد می کند بعد سبب یا اسبابی لازم است تا وجود آن قابل تشخیص بشود و شکل پیدا کند و دیده شود. به نظر من علت یا عللی «علت» می شوند برای وجود یک شیء «معلول» و بالنتیجه ماهیت به اضافه آرکتایپ آن شیء ایجاد می شود. سپس به طور اتوماتیک آن ماهیت و آرکتایپ جاذبه یا جاذبه هایی پیدا می کنند که ماده «سبب یا اسباب» خواه و ناخواه جذب آنها می شود (چوب و نجار و چسب و غیره) و شیء «مسبب» بر اساس آن طرح از قبل پیش بینی شده شکل می گیرد. البته این فرضیه من-درآوردی من است و خیلی احتمال دارد که غلط باشد!!!:-) • N.A.F گفت:

  به نظرم علت کلی تر و جامعتر از سبب است • گ ر گفت:

  شایدبتوان گفت بطور مثال علت خلقت برخورداری مخلوق ازفیض الهی ورسیدن به کمال است درنتیجه مخلوقات معلول این علت هستند و برای برخورداری ازاین فیض نیاز به اسباب و سببی دارند. • ح.ر گفت:

  در ادامه مطلبی که “صراحی” گفته اند- شاید بتوان گفت که مقصود از علت ، علت فاعلی است و مقصود از سبب، علت مادیست. • د-پ گفت:

  فرق بین علت و معلول و سبب و مسبب
  هر چیزیکه وسیله بوجود اوردن چیز دیگر شود اولی علت و دومی معلول گویند
  چون هر علتی هم برای بوجود اوردن معلولش احتیاج باسباب دارد لذا ان
  اسباب را سبب و فراهم اورنده انرا مسبب گویند. • HKH گفت:

  علت یعنی عامل اصلی. سبب یعنی امکانات فراهم آمدن آن عامل اصلی یا علت. مثلاً برای پختن غذا آتش لازم است (آتش علت است). اما غذا را باید در ریگی گذاشت که بپزد (دیگ سبب است) • سبب ومسبب گفت:

  هر مخلوقی علت است برای معلول بعد از خودش. انبیا واولیا سبب ومسبب بودند و هستند برای هدایت بشر.f • AB گفت:

  آنطور که من این‌ را درک کردم میتوان‌ با آنالوجی تعریف کرد.

  اگر یک نجار بخواهد یک میز درست کند، نجار علت است و میز معلول و ابزار نجار مانند میخ و چکش سبب هستند و چوب مسبب است.پاسخ بدهيد