معرفت آنلاین: صفحه نخست

- چه کسی حقیقت را کاملاً درک کرده؟

- چرا کسانی که حقایقی را درک کرده‌اند، آنهارا به صورت تمام و کمال بر همگان عیان نمی‌کنند؟

- لازمه‌ی شناخت روح چیست؟

- خالق چگونه توصیف می‌شود؟

- منظور از صانع تعالی چیست؟

- دلیل بر وجود خالق چیست؟

- آیا دلیل دیگری بر اثبات صانع تعالی وجود دارد؟

- خاصیت روح چیست؟

- کیفیت خلقت روح چیست؟

- آیا روح فناناپذیر است؟

- چه صفاتی متعلق به روح (نفس ناطقه) است؟ نقش جسم، برای روح چیست؟

- آیا روح زودتر ایجاد شده یا جسم؟

- آیا روح با اضمحلال جسم از بین می‌رود؟

ادامه مطلب…

- آیا می‌توان تعریفی روشن از سیر تکامل به دست داد؟

- موجود، چه وقتی به وجود می‌آید؟

- حال که به وجود آمده‌ایم، وظیفه‌مان در این دنیا چیست؟

- آیا تمام موجودات ملزم به سیر کمال هستند؟

- آیا مقررات سیر تکامل برای تمام موجودات عالم یکسان است؟

- اگر روحی در مدت مقرر موفق به سیر تکامل نگردد، تکلیفش چیست؟

- چه موقع شخص مشمول مجازات ابدی می‌شود؟

- اینکه گفته می‌شود شخص نتیجه‌ی اعمال نیک و بدش را مؤبداً خواهد دید، منظور از «مؤبداً» چیست؟

- اعمالی که از انسان صادر می‌شود، چه اثرات یا نتایجی به دنبال دارد؟

ادامه مطلب…

- عالم برزخ کجاست و چگونه است؟

- چرا عالم برزخ وجود دارد؟

- گذشت زمان در عالم برزخ چگونه است؟

- آیا حوادث عالم برزخ، حقیقت دارد؟

- آیا در هر قالب عوض کردن، روح وارد برزخ می‌شود؟

- فرق عالم برزخ با عالم خاکی را چگونه می‌توان تجسم کرد؟

- در عالم برزخ، موجودات به چه شکلی آشکار می‌شوند؟

- روح چه مدت در عالم برزخ اقامت دارد؟

- آیا روح در عالم برزخ، از وقایع دوران زندگانی جسمانی‌اش خبر دارد؟

- بعضی‌ها عقیده دارند که عجله‌ای در انجام کارهای معنوی نیست زیرا فرصت بسیار است، خدا بزرگ است!

ادامه مطلب…

اطلاعیه
«جدید»!
قسمت «درباره‌ی معرفت‌الروح» و «استاد الهی کیست» بر اساس مقدمه‌ی جیمز موریس بر کتاب انگلیسی معرفت‌الروح به طور کامل به همراه پی‌نوشت‌ها به‌روز شده است.

Marefat-ol-rouh